Volg Jezus

Het volgen van Jezus is de belangrijkste keuze van ons leven.
Op deze pagina zullen we uitleggen waarom wij geloven dat het zo belangrijk is om Jezus te volgen en wat het betekent om Hem te volgen.

Iedereen is slecht.

Iedereen van ons heeft een geweten en we weten allemaal het verschil tussen goed en kwaad. En ondanks dat we weten dat we goed horen te leven doen we toch vaak dingen die slecht zijn. Van grote dingen zoals moord tot de kleine dingen zoals het stelen van een koekje of een leugentje om eigen bestwil. We hebben allemaal gezondigd tegenover God. Vanuit dit perspectief zijn we allemaal, ondanks de goede dingen die we doen slecht.

God zal al het kwade vernietigen

God is goed en in Hem is helemaal geen duisternis. God is heilig en Hij haat het kwade. En er komt een dag dat God al het kwade gaat vernietigen. Dit word de dag van het oordeel genoemd, waarbij God al het kwade gaat vernietigen in de hel en het goede gaat behouden in de hemel.
Wanneer we kijken naar onze positie tegenover God dan hebben wij een groot probleem, want ongeacht alle goede dingen die we doen zijn we schuldig vanwege de slechte dingen die we gedaan hebben.
Het oordeel van God over ons zal bepalen waar wij onze eeuwigheid (leven na de dood) zullen spenderen.

Jezus is gekomen om te helpen

Gelukkig is er een mogelijkheid om weer in een goede relatie te komen met God! God houdt heel veel van ons. Ondanks alle slechte dingen die we doen houdt Hij van ons. Hij wil niet dat we verloren gaan in de hel vanwege de slechte dingen die we gedaan hebben. Hij wil dat we bij Hem zullen zijn in de hemel nadat we dood gaan. Daarom is Hij zelf naar de aarde gekomen in de vorm van Jezus om de straf te dragen die wij verdienen. Jezus is gestorven aan het kruis en is naar de hel gegaan om de prijs te betalen voor onze slechte daden zodat wij vergeven kunnen worden!
Wanneer wij vergeven worden van alle slechte dingen die we gedaan hebben dan zullen we een nieuwe relatie met God krijgen en zullen we in dit leven, maar ook in het leven dat gaat komen met Hem zijn.

Jij kiest

God is liefde en dwingt ons niet, maar Hij heeft ons onze vrije wil gegeven. Hoewel Jezus voor iedereen gestorven is werkt het offer niet automatisch voor iedereen. Het offer dat Jezus heeft gebracht werkt alleen wanneer wij het vrijwillig aannemen. Wanneer wij persoonlijk voor Jezus kiezen.
De Bijbel zegt dat wanneer wij geloven in ons hart dat Jezus voor ons is gestorven en uit de dood is opgestaan en wij met onze mond dit uitspreken wij gered zullen worden. Wanneer wij geloven in Jezus en Hem volgen zullen we vergeven worden en kinderen van God worden!

Om vergeven te worden moeten we:

  1. Ervoor kiezen om te stoppen met de slechte dingen die we doen.
  2. Geloven in het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht.
  3. Ons laten dopen.
  4. Samen beginnen te leven met God.

Ik kies voor Jezus, wat nu?

Naar de kerk

Het is heel belangrijk om een kerk te zoeken waar jij je geloof kan delen met anderen. Jij kunt anderen helpen, maar anderen kunnen jou ook helpen in je wandel met God. God houdt ervan wanneer we als Zijn kinderen samen zijn en het geloof delen.
Bij de kerk kun je meer informatie en tips krijgen over hoe je het beste Jezus kunt volgen en zij kunnen je helpen met het dopen.

De Bijbel

De Bijbel is het Woord van God. Hierin beschrijft God hoe Hij wilt dat we leven en wat Zijn plan is voor ons leven. Het is heel belangrijk dat wij de Bijbel persoonlijk lezen en dat we leren hoe God denkt, zodat wij kunnen leven zoals Hij het wilt. Daarnaast spreekt God ook heel persoonlijk tegen ons door Zijn Woord. De Bijbel is onmisbaar voor een kind van God.
(Tip: begin bij het nieuwe testament)

Gebed

God is Geest en wij hebben een geestelijke relatie met Hem. Wij praten met God door gebed en in gebed spreekt God met ons. Net zoals het in elke relatie cruciaal is om veel met elkaar te praten is dat ook zo in onze relatie met God. Zoals je met een vriend of je vader spreekt, zo kun je ook met God praten.
Hoe meer tijd wij in gebed spenderen hoe beter onze relatie met God zal zijn!

Elke zondag is er een kerkdienst.

We houden elke zondag onze kerkdienst van 11:30. – 14:00 in Bindelmeercollege, Dubbelink 1 1102AL Amsterdam Zuid-Oost.
Je bent van hart welkom om langs te komen en een dienst mee te maken.
De diensten worden gehouden in het Engels, maar vertaald naar het Nederlands.

Voor vragen over het volgen van Jezus, dopen of kerkdiensten stuur ons een berichtje