Donaties en Giften

De activiteiten van Holy Ghost Revival Chapel International Hengelo Fellowship worden gefinancierd door giften en donaties van leden en bezoekers.
Voor meer informatie kunt het het beleidsplan, de ANBI Memo of het financiële jaaroverzicht raadplegen.

Holy Ghost Revival Chapel International Logo

Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
– 2 Corinthians 9:7